De dynamische schakel

De Industrieclub is een vereniging van ondernemers uit de industriële en dienstverlenende sector in de Wieringermeer. Waar mogelijk worden de gezamenlijke belangen van de ondernemers behartigd door direct of indirect in periodiek overleg te treden met de gemeentelijke overheid om daar de problemen en/of de wensen van de ondernemers aan de orde te stellen.

Een belangrijk aspect van de Industrieclub is het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de diverse sectoren. Door onderlinge netwerken en kennis van elkaars producten en diensten ontstaat een wederzijdse win-win situatie die uiteindelijk de gemeenschap in de Wieringermeer en haar omgeving als geheel ten goede kan komen. Het bestuur organiseert ongeveer 4 a 5 bijeenkomsten per jaar waarvan enkele bedrijfsbezoeken en ledenvergaderingen. Op deze laatstgenoemde bijeenkomsten wordt doorgaans een spreker met een actueel onderwerp uitgenodigd.

Getracht wordt ook om jaarlijks een ‘ledenuitje’ te organiseren waarbij de aanhang van de leden eveneens zijn uitgenodigd. Dit uitje kan elders in het land plaatsvinden

INFORMATIE OF AANMELDEN?
info@industrieclub.nl