Missie

De Industrieclub Wieringermeer is een ledenorganisatie van bedrijven in de Wieringermeer en heeft zich als primaire taak gesteld de gezamenlijke belangen van haar leden te behartigen.

Secundair is het doel elkaar (leren) kennen en bekend zijn, het zoveel mogelijk bundelen van krachten in een voortdurend veranderende omgeving.

Van daaruit wenst de ICW een ontwikkelende en goed geprofileerde organisatie te zijn die, gebaseerd op de wensen van de leden enerzijds en op de gebeurtenissen in haar omgeving anderzijds, de leden informeert.

De organisatie zal herkenbaar zijn aan de kenmerken: betrouwbaarheid, deskundigheid, betrokkenheid en bereidheid.

Verder brengt de ICW haar leden bijeen en draagt zorg voor onder andere: informatie over ontwikkelingen op het gebied van wet,- en regelgeving, uit de eigen gemeente en de provincie en vanuit haar eigen bedrijfsleden.

De ICW wil enerzijds kennisuitwisseling tussen de leden bevorderen en anderzijds een aanspreekpunt vormen voor diverse ondernemersorganisaties binnen en buiten de gemeente. Bovendien is de ICW een kwalitatieve en constructieve spreekbuis en partner voor overheidsinstellingen als gemeente en provincie.

Zij tracht bovenstaande doelstellingen mede te realiseren door het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in haar werkgebied.